Skip to main content

5 vigtige råd til parforholdet

1) Del dine følelser

Sæt tid af til at dele følelsen – og giv tid til at høre svaret

Er du okay skat? Med parterapi og coaching, arbejder vi med bryde de negativ mønstre og Jeres uhensigtsmæssige kommunikation.

At kunne dele sine behov og udtrykke sine følelser klart og tydeligt er fundamentet i et sundt parforhold. Desværre har mange af os ikke lært det og det skaber frustrationer og magtesløshed.

Erkend overfor dig selv at du har brug for værktøjer til at håndtere dine følelser. Det at sige til sin partner at det er svært for dig at sætte ord på, selvom du gerne vil, er en rigtig god start.

Det tager ofte toppen af partnerens frustrationer og alene følelsen.

Det gør vi slipper for at formode alt muligt om hinanden. Formodninger er ofte roden til konflikten.

Undlad at formode alt muligt. Det fører intet godt med sig. I stedet for – Er du i tvivl, tal med din partner.

Det hjælper dig med at forstå den andens synspunkt

Dit ego, vil højst sandsynligt forsøge at overbevise dig om, at dine formodninger er rigtige. Men jo mere du fokuserer på dine formodninger, jo mindre kommunikerer du med din partner.

Find modet til at være i dine følelser, måske du er usikker, ked af det, eller jaloux, åben op og fortæl om dem. Det er den rene hensigtsmæssige form for kærlig og tydelig kommunikation.

Parterapien giver jer redskaber til at åbne op i et trygt rum. I får viden og indsigt, både I hinanden, men også omkring en selv. Det der hindrer én i at være åben og følelsesmæssig tydelig, bliver pludselig overkommelig og ufarlig

2. Konfliktløsning i parforholdet

Parterapi & konfliktløsning

Tag hånd om årsagen. Ikke symptomerne på den

Når der opstår en konflikt i vores parforhold, vil det ofte medføre en uhensigtsmæssig adfærd. Måske vi råber ad hinanden, bebrejdelser bliver kastet i hovedet på hinanden eller der opstår en kold tavshed.

Vi skal hjælpe hinanden med at huske på, at under enhver adfærd ligger der et behov.

Vi kan eksempelvis være ulykkelige, bange, skamfulde eller i sorg. Uanset hvilke følelser det handler om, er der altid et vigtigt behov under de rette følelser.

Hvis vi møder dette behov, fremfor at fokusere på adfærden, starter vi med at tage os af årsagen – og ikke symptomerne.

3. Bitterhed i parforholdet?

Vrede i parforholdet

Når man hæver sin stemme, går fra normal til høj stemme er det et tegn på at man ikke føler sig hørt. Den sunde vrede kommer til udtryk at man fortæller sin partner at man mærker vrede og har brug for at blive lyttet til, forstået, set eller lign.

Den uhensigtsmæssige vrede kommer når man har svært ved at udtrykke sig eller føler sig magtesløs i en situation og ikke ved hvordan man skal blive hørt. Den kommer ofte hurtigt.

Faktisk er det et meget godt tegn til partneren at man skal være opmærksom og prioritere vedkommende der viser denne vrede. Man behøver normalt ikke være bange for den uhensigtsmæssige vrede, for så snart den bliver anerkendt forsvinder den igen. Kontakten er opnået.

Vrede kan ses som en speeder. Bliver jeg ikke hørt, set eller anerkendt…så trykker jeg på speederen til min stemme, så den sørger for at blive hørt.

Vi kalder på hinanden. Ikke altid hensigtsmæssig, men det kan det måske blive fra nu af…

4. Acceptere en ukendt følelse

 

Det er aldrig godt, at undertrykke noget som helst i livet

Vi må lære at håndtere vores følelser, så vi ikke overfører dem til vores kære omkring os og unødigt belaster dem.

Hvis vores følelser bliver undertrykt og ikke bliver hensigtsmæssig udtrykt, kommer vi, på et eller andet tidspunkt, til kanalisere dem over på andre. Vi kommer derfor til at forcere dem over på mennesker, som slet ikke har noget at gøre med vores følelsesmæssige tilstand at gøre.

Det giver ofte uønskede konflikter, fordi vi inddrager andre i noget de ikke har bedt om.

Løsningen er at acceptere og kommunikere disse følelser ud på en hensigtsmæssige og tydelig måde, fremfor at løbe væk fra dem eller undertrykke dem.

Få hjælp med terapi eller coaching. Ofte skal der kun få justeringer og forklaring til for at åbne op for de evner vi alle er udstyret med til at udtrykke følelser. Følelser er universelle, alle mennesker kan som børn udtrykke følelser.

Det er i vores opvækst at de bliver os aflært. Omgivelser, kultur, forældre eller andre omsorgspersoner opdrager os til at tilpasse vores følelser. Nogen gange er det meget godt, andre gange ender det fatalt, da vi mister evnen til at udtrykke vores inderste længsler og behov. Til det bruger vi følelserne.

5. Sårbarhed i parforholdet

Parterapi i vejle

At vise vores følelser, er at vise vores sårbarhed

Det er tilliden der skal bane vejen til sårbarheden.

Det kan være risikofyldt at turde vise sårbarhed. Vi kan blive svigtet. Svigt gør ondt.

Men at være sårbar, er en risiko vi er nødsaget løbe for at opleve en kærlig og tryg tilknytning.

Vores kroppe er sårbare. Som mennesker er vi kodet til at være i en tæt tryg tilknytning til vores kære omkring os, vores genetik er kode til at en tæt tilknytning er lig med overlevelse.

Hvis vi mangler modet til at vise sårbarhed, kan livet føles tomt, fattigt og ikke værd at leve. Vi mister tilknytningen.

I parterapien finder i modet og viden til at kunne udtrykke sårbarheden. Til at genskabe tilknytningen, når vi af og til mister den.

Uden tilknytning ingen tryghed. Uden tryghed ingen glæde.

Morten Friis Jessen, Exam. Par- og Psykoterapeut

    Dit navn (skal udfyldes)

    Din e-mail (skal udfyldes)

    Emne

    Din besked